Instrukcja podłączenia i konfiguracji integracji UniTalk i Salesforce

Data publikacji: 12.01.2023

1. Zaloguj się na Gabinet osobisty Salesforce i skorzystaj z linku

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7Q000000IFCZ

Zainstaluj aplikację UniTalk Integration Package. Aplikacja może być zainstalowana tylko w przypadku korzystania z płatnej wersji konta Salesforce (na przykład, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition).

2. Po udanej zainstalowaniu aplikacji przejdź do strony połączenia integracji Salesforce (https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce).

Naciśnij przycisk „Connect”.

3. System poprosi Cię o zalogowanie się do tego systemu CRM.

4. Po udanej autoryzacji Salesforce należy przyznać dostęp wymagany do integracji. Integracja potrzebuje dostępu do API, do użytkowników w systemie oraz do wykonywania zleceń aktualizacji.

5. Zostaniesz wtedy przekierowany na stronę Gabinet osobisty UniTalk. Na tej stronie należy włączyć integrację, aby wysłać informacje o połączeniach do Salesforce.

6. Po włączeniu integracji pojawiają się bardziej elastyczne ustawienia integracji Unitalk i Salesforce. Wszystkie ustawienia integracji można znaleźć pod adresem https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce.

Blok podstawowych ustawień integracji

Pozwala wybrać, które podmioty powinny być tworzone w połączeniach (leady, kontakty lub kontakty i szanse).

1. Gdy użyjesz pola wyboru „Leads”, lead zostanie utworzony, gdy pojawi się połączenie przychodzące. Przykład stworzenia leadu w Salesforce:

Również podczas pracy z Leadsami istnieje ustawienie, które definiuje akcję, która ma być podjęta, jeśli Lead został wcześniej skonwertowany. To ustawienie pozwala na utworzenie nowego Lead’a lub zignorowanie wszystkich informacji o połączeniu.

2. Praca z Kontaktami jest podobna do pracy z Leeds.

3. Praca z Kontaktami i Okazjami.

Z cech pracy tego typu integracji jest praca z Okazjami, które są podpięte do Kontaktu. 

W Opcjach wyświetlana jest historia połączeń na ten numer.

Jeśli okazja zostanie zamknięta, można ją ponownie otworzyć lub utworzyć nową okazję.

Informacja o połączeniu jest wysyłana do systemu CRM w następującej formie:

Komentarz do połączenia zawiera następujące informacje o udanym połączeniu:

  • data wywołania;
  • status połączenia (odebrane/nieodebrane; przychodzące/wychodzące)
  • nazwisko pracownika, który odebrał połączenie; nazwisko pracownika, który odebrał połączenie;
  • numer klienta;
  • numer zewnętrzny, z którego wykonywane jest połączenie;
  • odniesienie do zapisu rozmowy.

Domyślnie leady, kontakty i szanse są tworzone tylko na połączeniach przychodzących. Jeśli jednak chcesz, aby podmioty były tworzone również na połączeniach wychodzących, musisz włączyć to ustawienie „Twórz leady/kontakty i szanse na połączeniach wychodzących” w ustawieniach integracji.

Blok ustawień zaawansowanych

  • wyznaczenie pewnych pracowników jako odpowiedzialnych w przypadku nieodebranego połączenia;
  • Wprowadzanie wewnętrznych numerów SIP i przypisywanie ich do odpowiednich pracowników;
  • możliwość wypełnienia własnych pól podczas rozmowy telefonicznej.
FacebookTwitterTelegramViberWhatsApp


Dzielić:

Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi