thumb

INSTRUKCJE WEDŁUG INTEGRACJI UNITALK I KEYCRM: JAK MÓC SIĘ PODŁĄCZYĆ I DZIAŁAĆ

Data publikacji: 14.07.2022

Integracja UniTalk i KeyCRM zwiększa produktywność menedżerów sprzedaży i ułatwia interakcję z klientami. Dzięki temu mogą wykonywać i odbierać połączenia bezpośrednio z CRM, tworzyć karty klientów, składać zamówienia online i wiele więcej, oszczędzając czas i siłę roboczą na rutynowych zadaniach.

Czytaj także «Możliwości integracji UniTalk z CRM-systemem KeyCRM»

Jak podłączyć UniTalk w KeyCRM

Integracja platformy dla komunikacji biznesowej UniTalk z KeyCRM przebiega w kilku krokach i zajmuje 15 minut:

 1. Znajdź API-klucz w UniTalk. Aby to zrobić w gabinecie osobistym UniTalk, wybierz sekcję Integracja → API → skopiuj klucz.
  unnamed-7
 2. W gabinecie KeyCRM przejdź do sekcji Ustawienia → Komunikacji → Telefonia → Dodaj nową usługę. W oknie, które zostanie otwarte, wpisz nazwę, w elemencie usługa telefoniczna wybierz UniTalk, a w polu Klucz API wprowadź klucz, który otrzymałeś wcześniej.
  unnamed-8
 3. Utwórz wewnętrzne numery linii UniTalk dla każdego menedżera sprzedaży. Aby to zrobić, przejdź do UniTalk → rozdział Użytkownicy → dodaj wymaganą ilość linii.
  unnamed-9
 4. Wróć do KeyCRM → zakładka Numery pracowników → określ wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z telefonii, wraz z ich nazwami i numerami linii UniTalk:
  unnamed-10
 5. Skonfiguruj Webhook w UniTalk. Aby to zrobić, przejdź do ustawień już podłączonej telefonii i skopiuj link do Webhook.
  unnamed-11
 6. Skopiowany link dodaj do UniTalk w dziale Integrowanie → API → Wychodzące Webhooki w każdym wydarzeniu.
  unnamed-12

Gotowe — możesz używać!

Jak korzystać z telefonii UniTalk w KeyCRM

Po podłączeniu i skonfigurowaniu menedżer będzie miał dostęp do wszystkich korzyści płynących z integracji UniTalk w KeyCRM. Dowiemy się, jak wykonywać połączenia telefoniczne, pracować z odbiorcami, tworzyć karty klientów i znajdować historię połączeń.

Wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z KeyCRM

Podczas składania zamówienia klient pozostawia numer telefonu, który jest zapisywany w karcie zamówienia oraz w karcie klienta w KeyCRM. Aby wykonać połączenie wychodzące, wystarczy kliknąć na słuchawce obok numeru.

unnamed-13

Jeśli podłączyłeś kilka narzędzi telefonicznych, po kliknięciu pojawi się lista z możliwymi opcjami. Następnie połączenie przychodzące z telefonii zostanie odebrane na Twój Softphone; musisz na to odpowiedzieć; wtedy rozpocznie się połączenie z klientem i pojawi się karta połączenia.

Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych

Aby obsłużyć połączenia przychodzące, musisz odebrać połączenie. W takim przypadku w KeyCRM pojawi się rekord połączenia: z czasem połączenia, czasem trwania, numerem telefonu i resztą informacji.

Tworzenie karty klienta

Okno informacyjne będzie się automatycznie otwierać przy połączeniach przychodzących i wychodzących do KeyCRM:

Jeśli dana osoba dzwoni po raz pierwszy, możesz utworzyć nową kartę klienta i wprowadzić do niej podstawowe dane bezpośrednio podczas rozmowy. A jeśli klient nie jest nowy, ale używa nowego numeru, możesz znaleźć jego kartę w bazie danych i zaktualizować numer telefonu.

Historia połączeń

W KeyCRM w menu Sprzedaży znajdziesz historię wszystkich połączeń. Wygodna tabela zawiera wszystkie niezbędne informacje o połączeniu:

unnamed-14

Integrowanie UniTalk z CRM-systemem KeyCRM — to Twoja możliwość na zwiększenie produktywności pracy: usprawnienie obsługi połączeń, zwiększenie zadowolenia klientów, a tym samym zwiększenie ilość i wartości zamówień. Połącz platformę dla komunikacji biznesowej UniTalk do Twojej CRM-system i otwórz nowe horyzonty dla swojego biznesu!