Deklaracja o ochronie danych (GDPR)

Przed rozpoczęciem korzystania z usług UniTalk należy uważnie przeczytać wszystkie warunki niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Akceptując „Regulamin” na stronie unitalk.cloud oraz „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Firma Uni Talk bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzega przepisów prawnych ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (GDPR; Rozporządzenie (UE) 2016/679) – (dalej jako GDPR lub RODO).

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prywatność naszym klientom i osobom odwiedzającym naszą witrynę. Witryna stosuje wysoki stopień szyfrowania informacji przesyłanych przez Internet oraz informacji przechowywanych w jej systemie. Poniższe wytyczne opisują również inne szczególne środki bezpieczeństwa, które są stosowane.

W związku z powyższym gromadzimy i/lub przechowujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne i właściwe dla realizacji umowy. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą przedmiotem sprzedaży. Dane te będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, np. w celu przeprowadzenia transakcji płatniczych lub wystawienia faktury.

Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy tą ochronę oraz jakie dane są gromadzone i w jakim celu.

1. Dane i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Firma odpowiedzialna za treść Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych to: U.niTalk OU, numer rejestracyjny 16491218, adres rejestracyjny: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315,10120, zwana dalej UniTalk.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

UniTalk gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług i realizacji umowy z użytkownikiem oraz do dokonywania płatności.

 • Pełne imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
 • Adres do korespondencji, adres zamieszkania lub siedziby firmy
 • Numer telefonu prywatny lub służbowy (w przypadku firm)
 • Numer paszportu i/lub dane rejestracyjne firmy
 • Adres IP
 • Adres e-mail
 • Metadane (pliki cookie)
 • Dane na fakturze w celu dokonania płatności

Zapewniamy, że wyżej wymienione dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy i świadczenia usług oraz w celach płatniczych.

Dane będą wykorzystywane do celów reklamowych, doradczych lub marketingowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę i jest to konieczne.

3. Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.unitalk.cloud, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do naszego serwera internetowego. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są rejestrowane bez udziału użytkownika i są przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • Typ/wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Skocz URL (poprzednio odwiedzona strona)
 • Adres IP komputera uzyskującego dostęp.
 • Czas żądania serwera

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • Aby zapewnić bezproblemową konfigurację połączenia;
 • Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu;
 • Do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 5 niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

4. Szyfrowanie SSL

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej używamy powszechnie stosowanej metody SSL (Secure Socket Layer) ze względu na wysoki poziom szyfrowania obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

5. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to niewielkie pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie uszkadzają urządzenia użytkownika i nie zawierają wirusów, trojanów oraz innego złośliwego oprogramowania. Informacje są zapisywane w pliku cookie generowanym w związku z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik. W celu optymalizacji wygody użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, witryna automatycznie takie działanie rozpozna oraz zbierze informacje o wprowadzonych danych i ustawieniach, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

Ponadto, używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (więcej informacji w punkcie 6). Powyższe pliki umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, gdy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, że był już u nas wcześniej. Pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o wykorzystywaniu plików cookie do analizy i powołują się na niniejsze prawo ochrony danych. W tym kontekście znajduje się również informacja o tym, w jaki sposób można uniemożliwić przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są niezbędne do określonych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz interesy stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były przechowywane na komputerze użytkownika lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze był wyświetlany komunikat. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

6. Śledzenie witryny

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”), Google Ads, Hotjar oraz Facebook Pixel.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny (w tym anonimowy adres IP użytkownika) są przesyłane i przechowywane na serwer Google w USA. Google będzie miało dostęp do tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google jest firmą posiadającą certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. poziom ochrony danych osobowych w USA został potwierdzony (Compliance Decision, Art. 45 GDPR)

Środki śledzenia wymienione powyżej i stosowane przez nas są wdrażane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Stosując środki śledzenia, chcemy zapewnić dostosowanie naszej witryny do potrzeb użytkowników oraz jej ciągłą optymalizację. Ponadto, używamy środków śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkowników. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach do śledzenia.

7. Korzystanie z wtyczek do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych („wtyczki”) z serwisów społecznościowych facebook.com, twitter.com, Google My Business na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR w celu przekazywania informacji. Główny cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za pracę zgodną z zasadami ochrony danych osobowych ponoszą odpowiedni dostawcy. Wtyczki te integrujemy za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby lepiej chronić osoby odwiedzające naszą witrynę.

W przypadku wywołania w naszej witrynie strony zawierającej taką wtyczkę przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami facebook.com i twitter.com. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zintegrowana ze stroną.

Dzięki integracji wtyczek dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika przeszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu w danej sieci społecznościowej lub nie jest zalogowany. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer odpowiedniego dostawcy i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednym z portali społecznościowych, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać wizyty na naszej stronie do jego profilu na facebook.com i twitter.com. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. kliknięcia przycisku „Lubię to”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane kontaktom użytkownika w tej sieci.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, jak również prawa użytkownika w tym zakresie oraz ustawienia służące ochronie prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych dostawców.

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy facebook.com lub twitter.com wyświetlały dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio na jego profilu w danym serwisie społecznościowym, musi wylogować się z danego serwisu przed wejściem na naszą witrynę.

8. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

UniTalk przetwarza i przechowuje dane osobowe klienta (użytkownika, subskrybenta) wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli wymagają tego przepisy prawa lub regulacje.

Jeśli cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie lub jeśli wygaśnie okres przechowywania, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.

9. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Ponieważ uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) GDPR.
 • Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych niezbędnych do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy.
 • Artykuł 6 (1) ust. 1 lit. c) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega nasza firma.
 • Artykuł 6 (1) ust. 1 lit. d) GDPR stanowi podstawę prawną, jeśli żywotny interes osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej wymaga przetwarzania danych osobowych.
 • Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) GDPR stanowi podstawę prawną, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

10. Można się z nami skontaktowaćpod adresem email support@unitalk.cloud. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną zostaną zapisane. W tej sytuacji dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Jeśli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej służy nam wyłącznie do obsługi żądania użytkownika. Wymaga to również uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną będzie to moment zakończenia rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z jej treści można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej support@unitalk.cloud, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana oraz wszystkie dane osobowe zapisane podczas kontaktu z nami zostaną usunięte.

11. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach przetwarzania danych przekazujemy je innym osobom i firmom (wykonawcom umów lub osobom trzecim) lub w inny sposób udostępniamy im te dane, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego. Użytkownik zgadza się, że mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostów itp.) w celu realizacji umowy z użytkownikiem. Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. umowy o przetwarzanie zamówień, odbywa się to na podstawie art. 28 GDPR.

12. Profile firmy w mediach społecznościowych

Zarządzamy profilami firmy w mediach społecznościowych i na platformach, aby komunikować się z klientami, interesariuszami i użytkownikami tam działającymi oraz aby móc informować ich o naszych usługach. Przy przechodzeniu do odpowiednich sieci i platform zastosowanie mają warunki i zasady przetwarzania danych obowiązujące u odpowiednich operatorów.

O ile w naszej deklaracji o ochronie danych nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami za pośrednictwem sieci i platform społecznościowych, np. pisząc powiadomienia o naszej obecności w Internecie lub wysyłając nam wiadomości.

13. Nasza strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych.

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny podawać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich.

14. Linki do zagranicznych stron internetowych

Oferta UniTalk może zawierać łącza do witryn internetowych innych dostawców. Ponieważ UniTalk nie ma wpływu na te witryny, zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mogą być tam dostępne. UniTalk nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których zamieszcza łącza.

15. Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik podaje dane osobowe, jest osobą, której dane dotyczą zgodnie z GDPR zatem te prawa przysługują użytkownikowi w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w UniTalk.

15.1 Prawo do informacji

Użytkownik może wymagać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących danej osoby.

Jeśli dochodzi do takiego przetwarzania, można zwrócić się o informacje do osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:

(1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie nie jest możliwe, kryteria określające okres przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) prawo do kontaktu z organem nadzorczym;

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, chyba że dane osobowe są zbierane od osoby, której dotyczą;

(8) dostępność zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki i zakresu takiego przetwarzania oraz zamierzonych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może poprosić o poinformowanie go o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

15.2. Prawo do zadośćuczynienia

Użytkownik ma prawo zażądać skorygowania i/lub uzupełnienia danych przez osobę odpowiedzialną, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi natychmiast dokonać korekty.

15.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami

(1) Jeżeli wnosi skargę dotyczącą prawidłowości danych osobowych, które dotyczą użytkownika, w okresie umożliwiającym administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2) Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych osobowych, lecz wymaga ograniczenia ich wykorzystania;

(3) Jeżeli osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do zatwierdzenia, wdrożenia lub obrony wymogów prawnych, lub

(4) jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 GDPR wymaga sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te, poza ich przechowywaniem, mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w celu przetwarzania danych stanowiących ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych powiadomi Cię o zniesieniu ograniczenia.

15.4. Prawo do usunięcia danych

 1. a) Obowiązek usuwania danych

Użytkownik może poprosić osobę odpowiedzialną o natychmiastowe usunięcie swoich danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia danych, jeśli zachodzi jedna z następujących przyczyn

(1) Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

(2) Jeżeli użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

(3) Jeżeli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieje żaden ważny powód prawny uzasadniający przetwarzanie danych lub Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.

(4) Jeżeli dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Jeżeli usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.

(6) Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

Wyjątki

Powyższe prawo (15.4) nie ma zastosowania, w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne

(1) Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) Do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) Z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 GDPR;

(4) Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 5 GDPR; lub 

(5) Do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

15.5. Prawo do informacji

W przypadku dochodzenia prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, musi ona poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od osoby odpowiedzialnej.

15.6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać on ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć do zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego użytkownik ma możliwość – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE -użytkownik może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

15.7. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej przed sądem, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje , swojego miejsca pracy lub miejsca prawdopodobnego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, powiadomi skarżącego o postępach i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.

16. Terminowość składania deklaracji ochrony danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest aktualne i obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili wydrukować ze strony unitalk.cloud.

Chcesz zostać klientem UniTalk?
BEZPŁATNE KONSULTACJE
Poproś o oddzwonienie lub zadzwoń do nas +38 (093) 170 08 00 .