Aktualizacja unitalk: Kolejki głosowe z akompaniamentem

Data publikacji: 1.06.2022

Dzisiaj zaktualizowaliśmy funkcjonalność scenariuszy przychodzących – dodaliśmy kolejki głosowe z akompaniamentem. Ta funkcja umożliwia bardziej szczegółową konfigurację kolejek głosowych dla połączeń.

 

screenshot_1-13

Klient może otrzymać teraz powiadomienie o pozycji w kolejce oraz o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź operatora.

 

screenshot_2-13

Możliwe jest również skonfigurowanie specjalnej akcji, gdy klient naciśnie przycisk “1”: możesz dołączyć funkcję zwrotną i dodać akcje obsługi zdarzeń. Możesz dodać następujące akcje: wysyłanie wiadomości przez Telegram, dodawanie numerów do połączeń, akcje w systemach CRM, wysyłanie webhooków, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości.

 

screenshot_3-13

Możliwe jest także włączenie funkcji webhook do zarządzania kolejkami. Istnieje możliwość sterowania priorytetem klientów, którzy ustawiają się w kolejce połączeń, za pomocą interfejsu API UniTalk, który działa jak hak internetowy. Możesz użyć odpowiedzi elementu webhook, aby ustawić priorytet klienta od 1 do 10, gdzie 10 to najwyższy priorytet. Domyślnie UniTalk określa priorytet 5 dla każdego.

 

screenshot_4-13
FacebookTwitterTelegramViberWhatsApp


Dzielić:

Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi
Uwagi