Zasady i warunki

Niniejszy regulamin określa sposób relacji pomiędzy Zamawiającym usługi a firmą UniTalk.

Akceptując niniejsze Zasady (zwane dalej Zasady), użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszego Zasad.

Definicja:

UniTalk – oznacza firmę świadczącą usługi telekomunikacyjne za pomocą zasobu umieszczonego pod adresem unitalk.cloud

Spółka UniTalk (U.niTalk OU) reg. nr. 16491218, adres rejestracji: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315,10120.

Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie unitalk.cloudi korzystająca z usług firmy UniTalk.

Akceptacja – pełna i bezwarunkowa zgoda Zamawiającego na przestrzeganie niniejszych Zasad i Warunków.

Strona internetowa unitalk.cloud – zestaw stron internetowych zasobów unitalk.cloud i my.unitalk.cloud (Zasób).

Wirtualna automatyczna stacja telefoniczna (oprogramowanie) lub WAST (oprogramowanie) – podstawowa usługa świadczona przez wykonawcę (utożsamia się również z szerszym pojęciem – IP Telefonia) – oprogramowanie,

co zapewnia dodatkowe możliwości komunikacji telefonicznej w Internecie.

Koszt usług (pakiet usług, taryfa) – płatność, której wysokość ustala Wykonawca, za świadczenie określonego zakresu usług dla Zamawiającego.

Konto – zbiór informacji o Zamawiającym, które zostały im przekazane.

Konto osobiste – jest to zbiór poświadczeń konta i usług, stylizowany na specjalny interfejs w zasobie unitalk.cloud.

Zgłoszenie – wniosek Zamawiającego do Firmy UniTalk w sprawie warunków korzystania z oprogramowania Firmy UniTalk lub sposobu dokonywania płatności za świadczone usługi.

CRM-system (Customer Relationship Management lub Zarządzanie relacjami z klientami) – jest to oprogramowanie aplikacyjne zaprojektowane w celu automatyzacji strategii interakcji z zamawiającymi (klientami), w szczególności w celu zwiększenia sprzedaży, optymalizacji marketingu i poprawy obsługi klienta poprzez przechowywanie informacji o klientach i historii relacji z nimi, ustanawianie i ulepszanie procesów biznesowych, a następnie analizowanie wyników.

Utm-znaczniki – jest to narzędzie, które pomaga przekazać systemowi analitycznemu dodatkowe parametry dotyczące źródła ruchu. Umożliwia to reklamodawcy segmentowanie użytkowników według określonego typu i zachowania, a także analizowanie ostatecznego celu sprzedaży.

«Zautomatyzowany System Rozliczeń» (ZSR) (lub system rozliczeniowy) zasoby unitalk.cloud – zautomatyzowany system rozliczania świadczonych usług, ich przetwarzania i rozliczania płatności (dalej ZSR lub system rozliczeniowy).

Bramka telefonii – zapora sieciowa przeznaczona do przesyłania ruchu głosowego pomiędzy sieciami różnego typu, np. między siecią telefonii komórkowej standard CDMA lub GSM a siecią transmisji danych.

SWO (system wykrywania oszustw) – system środków zapobiegających działaniom oszustów poprzez zasób unitalk.cloud.

 1. Usługi świadczone przez firmę UniTalk.

W ramach zasobu unitalk.cloud firma UniTalk świadczy następujące usługi:

Cyfrowa AST (IP-AST, także IP-UAST (ang. IP-PBX)) – automatyczna stacja telefoniczna (AST) oparta na protokole sieci IP warstwy operatorskiej lub dla małych organizacji, takich jak UAST. Podobnie jak zwykła stacja telefoniczna, centrala telefoniczna IP ma pełnić te same funkcje centralnego węzła telefonicznego w miejscowości lub regionie czy też wewnętrznej sieci organizacji bądź instytucji. Działanie kompleksu oprogramowania opiera się na protokołach, które umożliwiają przesyłanie głosu przez sieci oparte na protokole IP (VOIP), a dzięki temu  centrala telefoniczna może współpracować z prawie każdym sprzętem telefonii IP, który wykorzystuje standardowe protokoły VOIP.

Kompleks oprogramowania, który jest używany, nie wymaga dodatkowego sprzętu do realizacji transmisji głosu przez sieć IP (VOIP). Można używać jednego (lub wielu) dostawców VOIP do połączeń przychodzących i/lub wychodzących (połączenia przychodzące i wychodzące mogą być obsługiwane przez różnych dostawców Internetu i/lub dostawców telefonii konwencjonalnej).

Zastosowany pakiet oprogramowania umożliwia obsługę w czasie rzeczywistym zarówno z siecią telefoniczną ogólnego użytku (STOU — PSTN ang.) jak i sieci VOIP.

Korzystanie IP-AST daje następujące możliwości:

 • połączenie dla pracowników pracujących w domu z biurowym AST przez kanały komunikacyjnych szerokopasmowych;
 • połączenie biura, niezależnie od ich odległości, za pośrednictwem VOIP, Internetu lub prywatnej sieci IP;
 • umożliwia dostęp do AST dla pracowników w podróży służbowej, łącząc się za pomocą VPN z hotelu lub lotnisk, gdzie są bezprzewodowe WLAN hotspoty;
 • muzyka oczekująca (Music-on-hold) dla abonentów oczekujących na odpowiedź w kolejce połączeń, obsługiwane jest zarówno przesyłanie strumieniowe, jak i odtwarzanie muzyki MP3;
 • kolejki połączeń, w których agenci wspólnie odbierają połączenia przychodzące i skanują  kolejki.

Call-tracking (call tracking, śledzenie połączeń) – metoda rozliczania konwersji offline w marketingu online. Jest to technologia, która umożliwia model biznesowy „reklamy z opłatą za połączenie” poprzez powiązanie liczby połączeń przychodzących z efektywnością kanału reklamowego, a także dostarczanie dodatkowych informacji o połączeniach telefonicznych. Mierzenie konwersji reklamowych na połączenia jest podobne do mierzenia konwersji online (strona internetowa, formularz zamówienia, e-mail, itp.). Technologia call tracking jest więc podobna do systemów analityki internetowej z tą różnicą, że zlicza nie tylko kliknięcia, ale również połączenia.

Do zadań śledzenia połączeń należy ocena skuteczności kanałów reklamowych, monitorowanie działania call center (analiza nagrań dźwiękowych, kontrola liczby nieodebranych połączeń), obliczanie ROI, mierzenie kosztów pozyskiwania klientów wśród mediów reklamowych i optymalizację budżetu marketingowego w kierunku bardziej wydajnych kanałów medialnych. Za pomocą tej technologii możliwe jest przechwytywanie danych, takich jak numer telefonu, z którego (i na który) dzwoniono, wynik połączenia (odebrany lub nieodebrany), czas trwania rozmowy, nagrywanie dźwięku rozmowy, kto zadzwonił i jaki kanał reklamowy. Na podstawie tych danych można generować raporty dotyczące całkowitej liczby połączeń, liczby połączeń dla każdego kanału reklamowego / śledzić źródła ruchu, a także liczby unikalnych i powtarzających się połączeń oraz połączeń dla każdego kanału reklamowego w ciągu dnia, z dokładnością do elementu reklamowego do którego przypisany jest numer telefonu zastępczego.

Zapewnienie kodu oprogramowania do integracji z zasobem internetowym.

Aby Usługa Call-tracking działała poprawnie, niezbędnym  wymogiem jest umieszczenie części kodu oprogramowania na stronie internetowej klienta, który w przyszłości będzie komunikował się z naszymi serwerami i wykonywał następujące czynności:

 • określał źródło ruchu za pomocą UTM-znaczniki;
 • prowadził rejestr połączeń (CDR) do integracji z systemami rozliczeniowymi;
 • wyświetlał w zasobie internetowym unikalny dla sesji numer telefonu;
 • określał adres IP użytkownika zasobu;
 • określał Google ID użytkownika.

Dostarczenie oprogramowania dla Zamawiającego w celu integracji z jego systemem zarządzania klientami. W celu poprawy jakości obsługi klienta konieczne jest przekazywanie danych i statystyk do Zamawiającego, również w trybie automatycznym. W tym celu dostarczane jest oprogramowanie w postaci modułu kompatybilnego z popularnymi CRM.

Wynajem numeru telefonu (jednokanałowy lub wielokanałowy) – (przychodzące i wychodzące) jest to właściwość wielokanałowa do jednoczesnego odbierania i wykonywania wielu połączeń z jednego numeru telefonu. Dzięki temu użytkownik usługi może nawiązywać połączenia zgodnie ze skonfigurowanymi scenariuszami, połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi, nagrywać rozmowy z klientami, konfigurować automatyczne wybieranie przed nieodebranymi połączeniami (np. połączenie było w nocy lub w dzień wolny).

Wewnętrzna SIP linia – ta spersonalizowana linia telefoniczna ma przypisane dane osobowe pracownika firmy, takie jak imię i nazwisko oraz wewnętrzny numer telefonu. Linie można łączyć w grupy, a także w działy.

Obsługa zewnętrznego numeru telefonu – jest to wynajem gniazda oraz usługa, która umożliwia korzystanie z jednego numeru gsm do telefonii.

Wynajem numeru telefonu (tylko linia wejściowa) – jest to usługa wielokanałowa do jednoczesnego odbierania wielu połączeń z jednego numeru telefonu. Dzięki temu można dotrzeć do Klienta zgodnie ze skonfigurowanymi scenariuszami połączeń przychodzących i wychodzących. Umożliwia nagranie rozmowy z klientami oraz skonfigurowanie automatycznego wybierania do nieodebranych połączeń przez linie wyjściowe. Ta usługa jest dostępna tylko dla Ukrainy. 

Przycisk oddzwaniania «Click to call» Pro i «Click to call» Premium – pozycja w wersji strony Zamawiającego, która pozwala użytkownikom pozostawienie numeru kontaktowego na stronie i uzyskanie połączenia telefonicznego od dostawcy (sprzedawcy), (dostępna jest funkcja dodawania żądanego czasu na oddzwonienie).  

Obsługa numeru z funkcją śledzenia – jest to wynajem gniazda oraz usługa, która pozwala na użycie jednego numeru gsm do dynamicznego śledzenia połączeń.

Wynajem SIP numeru operatora – wynajem numeru telefonu bez fizycznej sim-karty.

Numer w statycznym Call-tracking – wynajem slota, jest to taka sama usługa jak usługa numeru zewnętrznego, z tą różnicą, że wykorzystywane są konkretne (lub własne) numery, które umożliwiają wykorzystanie jednego numeru gsm do statycznego CallTrackingu.

Usługa obsługi Abonentów – pomoc Abonentom przy korzystaniu z Zasobu.

Usługa wsparcia telefonicznego – dodatkowe wsparcie w sprawach obsługi Abonentów.

 1. Warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę UniTalk

Spółka UniTalk świadczy usługi po tym, jak Zamawiający:

 •         Akceptuje ważne Zasady i Warunki oraz Deklarację o ochronie danych.
 •         Zarejestruje się na stronie unitalk.cloud.
 •         Wybierze pakiet usług na swoim koncie na stronie unitalk.cloud.
 •         Dokona płatności za usługi w całości.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że jego sprzęt komputerowy i telefoniczny spełnia wymagania techniczne, które pozwalają na korzystanie z oprogramowania firmy UniTalk.

W przypadku, gdy sprzęt Zamawiającego nie spełnia parametrów technicznych (opóźnienie transmisji pakietów — nie więcej niż 40 ms, nierówność zmian opóźnienia (jitter) — nie więcej niż 10 ms, utrata pakietów — nie więcej niż 0,5%) firma UniTalk nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie/nienależyte świadczenie usług.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że posiada i będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami, licencjami niezbędnymi do korzystania z oprogramowania firmy UniTalk.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że Zasoby firmy UniTalk nie będą przez niego wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem, w szczególności — nielegalnego hazardu, oszustw i tym podobnych.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że nie będzie korzystał z Zasobów firmy UniTalk do wysyłania niechcianych wiadomości (spamu) do abonentów bez ich zgody.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że Zasoby firmy UniTalk nie będą wykorzystywane przez niego w żadnym nielegalnym celu, w tym w przekazywaniu lub oferowaniu jakichkolwiek informacji lub usług, które są nielegalne, obraźliwe, szkodliwe, groźne lub zniesławiające.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że nie będzie w trakcie korzystania z Zasobów firmy UniTalk naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej czy praw do znaków towarowych.

Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że nie będzie korzystał z Zasobów firmy UniTalk do wysyłania materiałów pornograficznych lub innych nielegalnych.

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie potencjalne naruszenia praw autorskich związane z wszelkimi treściami, które są przez niego przechowywane i wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez UniTalk.

Zamawiający zobowiązuje się do ochrony firmy UniTalk od wszelkich kar, roszczeń, egzekucji administracyjnych, które zostaną zastosowane wobec Spółki w przypadku naruszenia przez Zamawiającego prawa w trakcie korzystania z Zasobów spółki UniTalk.

Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat wynikających ze wszystkich roszczeń wobec spółki UniTalk oraz tych które wynikają z naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa w procesie korzystania z Zasobów spółki UniTalk.

Zamawiający, po zarejestrowaniu się na stronie unitalk.cloud, ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność przekazanych im informacji podczas dokonywania rejestracji.

Zamawiający, po zarejestrowaniu się na stronie unitalk.cloudponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie hasła i innych danych identyfikacyjnych niezbędnych do rejestracji i bezproblemowego logowania do konta osobistego.

Zamawiający, po zarejestrowaniu się na stronie unitalk.cloudponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania oraz operacje odbywające się na jego koncie osobistym.

Zamawiający, po zarejestrowaniu się na stronie unitalk.cloudzobowiązuje się do potwierdzenia swojego numeru telefonu, poprzez identyfikację telefoniczną.

Spółka UniTalk ma prawo odmówić rejestracji, Zamawiającemu w następujących przypadkach:

  • Zamawiający nie przeszedł identyfikacji (podał niekompletne lub nieprawidłowe dane);
  • Zamawiający nie potwierdził zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • jeśli w firmie UniTalk istnieją wątpliwości co do wiarygodności przekazanych przez Zamawiającego informacji;
 • jeśli w firmie UniTalk istnieją uzasadnione wątpliwości, że zamawiający jest osobą pełnoletnią;
 • jeśli w firmie UniTalk jest informacja o popełnieniu przez Zamawiającego nieuczciwych działań;
 • jeśli w firmie UniTalk istnieją uzasadnione wątpliwości co do zdolności Zamawiającego do przestrzegania ważnych Zasad i warunków.

Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić firmę UniTalk w przypadku nieautoryzowanego wykorzystania jego Konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. W żadnym wypadku firma UniTalk nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieautoryzowane użycie konta Zamawiającego.

Zamawiający zgadza się, że firma UniTalk ma prawo do słuchania i analizowania rozmów Zamawiającego, w celu sprawdzenia jakości komunikacji.

Z kolei firma UniTalk gwarantuje poufność otrzymanych informacji oraz zachowanie tajemnicy handlowej w procesie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Poufność i Zachowanie tajemnicy handlowej podlega Deklaracji o ochronie danych osobowych (link), której akceptacja jest jednoznaczna z warunkiem potwierdzenia niniejszych Zasad.

Zamawiający potwierdza zgodę na komunikację elektroniczną z firmą UniTalk podczas rejestracji na stronie unitalk.cloud, zakupów produktów firmy UniTalk i korzystania z zasobów.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umożliwienie mu korzystania z usług firmy UniTalk dzierżawa numeru nie stanowi przeniesienia własności ani sprzedaży praw do numeracji przez spółkę UniTalk i jest ono tylko prawem do korzystania z zasobu. Zamawiający nie ma prawa żądać żadnych praw majątkowych do takich numerów.

Spółka UniTalk okresowo może przeprowadzać prace regulacyjne w celu sprawdzenia jakości pracy Zasobów. Spółka UniTalk  może przeprowadzać rutynową lub awaryjną konserwację Zasobów.  W czasie prac regulaminowych usługi Zasobów mogą być chwilowo niedostępne. 

Spółka UniTalk zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o planowanych pracach technicznych lub regulacyjnych.

Spółka UniTalk  ma prawo do zmiany sieci Zasobów, konfiguracji systemu lub konfiguracji routingu, zmiany dowolnego sprzętu lub oprogramowania w sieci czy też w sprzęcie, który jest używany do świadczenia usług Zasobów.

Spółka UniTalk nie ponosi i wystrzega się odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nieprzestrzeganie niniejszych Warunków w przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia świadczenie usług. Przez siły wyższej należy rozumieć okoliczności, które uniemożliwiają spełnienie warunków tych przepisów w wyniku działania siły nie do pokonania (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, działania wojenne, działania władz).

Spółka UniTalk nie ponosi i wystrzega się odpowiedzialności za uniemożliwienie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, w związku z warunkami pogodowymi, przerwami w dostawie prądu i nieprawidłowościami w działaniu dostawców usług internetowych.

Spółka UniTalk nie świadczy usług wykonywania połączeń alarmowych ani nie zapewnia dostępu do żadnych numerów 112, 911 lub podobnych usług alarmowych.  

 1. Procedura płatności.

System płatności za świadczone usługi telefonii lokalnej i/lub komórkowej jest ustalany przez UniTalk zgodnie z usług świadczonych w Warunkach operatorów telekomunikacyjnych zgodnie z ich opłatami.

Zamawiający zobowiązuje się do terminowej i pełnej płatności na rzecz UniTalk, aby zapobiec awarii.

Za czas, w którym Usługi nie były świadczone z winy Zamawiającego, opłata abonamentowa jest pobierana w pełnej wysokości.

Firma UniTalk pobiera opłaty za usługi świadczone klientowi w ramach pakietów taryfowych wybranych przez Zamawiającego oraz poza pakietami taryfowymi, jeśli zostały dostarczone klientowi.

Zamawiający ma możliwość otrzymania kredytu na spłatę, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Zasad.

Zamawiający ma prawo do korzystania z usług bez płacenia za usługi pakietowe w ciągu 5 dni kalendarzowych, klikając przycisk na koncie osobistym „Kredyt zaufania”.

Rozliczenia za otrzymane usługi dokonywane są za pośrednictwem systemów płatniczych na koncie osobistym lub na rachunek bankowy podany na fakturze.

Dokonując płatności za Usługi, Zamawiający wskazuje cel płatności za pośrednictwem systemów płatności na koncie osobistym.

Rozliczanie zakresu świadczenia Usług i ich rozliczanie odbywa się za pomocą środków technicznych spółki UniTalk  (system rozliczeniowy).

Taryfikacja rozmów odbywa się zgodnie z umownymi warunkami operatorów telekomunikacyjnych. 

Firma UniTalk nie ponosi odpowiedzialności za zmiany planów taryfowych operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Zamawiający za pośrednictwem Zasobów firmy UniTalk.

 1. Środki przeciwko stosowaniu usług UniTalk w nieuczciwych programach (SWO)

Procedury kontroli kompletności danych.

5.1    Procedury kontroli kompletności danych zostały zaprojektowane w celu zapewnienia, że wszystkie podstawowe dokumenty są odzwierciedlone w rachunkowości bądź też zidentyfikowane dokumenty, które nie są w nim odzwierciedlone. Mogą istnieć dwie możliwości wdrożenia tej procedury:

 • w systemie komputerowego przetwarzania danych;
 • w papierowym systemie przetwarzania danych.

5.2 Procedury kontroli kompletności danych mają na celu zapewnienie, że wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące operacji gospodarczych są akceptowane do przetwarzania komputerowego i do identyfikacji dokumentów, które nie zostały przetworzone.

Wstępna rejestracja podstawowych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych często wymaga ręcznego wprowadzania danych do komputera.

5.3 W systemie przetwarzania danych w formie papierowej procedury kontroli są opracowywane w celu zapewnienia, że wszystkie podstawowe dokumenty wszystkich operacji gospodarczych zostały wprowadzone do dokumentu kontrolnego i zarejestrowane lub że dokumenty zostały utracone bądź są nieprawidłowo zarejestrowane.

Niezależnie od sposobu przetwarzania informacji można prowadzić operacje wykrywania błędów, manipulowania związanych z procedurą kontroli kompletności danych:

 • numeracja wszystkich operacji gospodarczych i ich ewidencja według numeracji. Numeracja dokumentów jest procedurą księgową; operacja weryfikacji polega na tym, aby dane dotyczące wszystkich ponumerowanych dokumentów zostały w pełni odzwierciedlone;
 • weryfikacja przetwarzania wszystkich danych metodą „sum kontrolnych”. W bazie Abonentów Zasobu taką operację można przeprowadzić poprzez grupowanie dokumentów źródłowych i sprawdzanie liczby dokumentów w każdej grupie. W systemie przetwarzania papieru taka operacja odbywa się poprzez zsumowanie krytycznych dokumentów należących do każdej grupy przed rozpoczęciem i po przetworzeniu danych operacji. Uważa się, że przetwarzanie danych odbywa się poprawnie, jeśli obie kwoty są takie same. Jeśli kwoty nie są takie same, musisz znaleźć błędy, które spowodowały niezgodności;
 • uzgadnianie danych z różnych źródeł. Przykładem może być uzgodnienie na podstawie liczby otrzymanych pełnomocnictw i przeprowadzonych operacji sprzedaży towarów;
 • ustalenie wiarygodności, że informacja o wszystkich operacjach gospodarczych została wpisana do dokumentów;
 • porównanie danych wejściowych z danymi określonymi w innych dokumentach.

5.4 Procedury kontroli dokładności.

Procedury kontroli dokładności są niezbędne do wykrycia błędów związanych z faktem, że dane dotyczące każdej operacji gospodarczej mogą nie być w pełni wpłacone, nie na odpowiednie konto lub w terminie. Weryfikacja dokładności wprowadzania danych jest przeprowadzana w celu zapewnienia, że dane są dokładnie zarejestrowane i wprowadzone do bazy Abonentów Zasobu lub w celu zidentyfikowania danych, które nie zostały wprowadzone do bazy Abonentów Zasobu.

W przypadku kontroli dokładności bardzo ważne są operacje kontrolne mające na celu uzyskanie wiarygodnych danych, że operacje gospodarcze są rejestrowane w odpowiednim czasie.

Niektóre metody stosowane do procedury zapewnienia kompletności danych można również zastosować do procedury kontroli dokładności.

5.5 Procedury kontroli zgodności z prawem transakcji biznesowych Abonenta z osobami trzecimi.

Procedura kontroli zgodności z prawem operacji gospodarczych umożliwia ustalenie faktu (lub jego braku), że zarejestrowane dane dotyczące operacji gospodarczych rzeczywiście odzwierciedlają rzeczywiste działania gospodarcze. Takich procedur kontrolnych może być kilka jednocześnie stosowanych, w stosunku do jednego Zamawiający/Abonenta.

Procedury kontrolne mające na celu identyfikację fałszywych operacji powinny obejmować przydział uprawnień do przetwarzania danych.

Akceptując niniejsze Zasady, Zamawiający przyznaje firmie UniTalk prawo do podsłuchiwania rozmów telefonicznych Zamawiający w celu wykrycia/obalenia oszustwa osób trzecich w przypadku ryzyka określonego w punkcie 5 niniejszych Zasad.

5.6 System zapobiegania oszustwom w przypadku otrzymania skargi.

 •         Wykonawca po otrzymaniu reklamacji samodzielnie podejmuje decyzję o zastosowaniu systemu SWO wobec Zamawiającego.
 •         Reklamacje nieotrzymane od Zleceniodawcy mogą nie być wcale rozpatrywane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.
 1. Rozwiązywanie sporów

Klient zobowiązany jest w ciągu trzech dni kalendarzowych powiadomić UniTalk o nieprawidłowej jakości otrzymanych usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail

support@unitalk.cloud lub pozostawienie zgłoszenia na stronie https://my.unitalk.cloud/new/index.html#support.

Wniosek musi spełniać następujące wymagania:

 • Zamawiający ma obowiązek wskazać, jakie usługi zostały świadczone w sposób niewłaściwy;
 • ze względu na źle świadczone usługi;
 • który punkt tych Zasad, zdaniem odbiorcy usług, został naruszony przez UniTalk;
 • jakie poprawki uważa za konieczne wprowadzenie;
 • Zamawiający przedstawia dowód, że usterka ta nie wynikała z winy samego odbiorcy usług lub osób trzecich, lub poda uzasadnione wyjaśnienie, dlaczego odbiorca usług uważa, że usterka ta wynika z winy firmy UniTalk.

Firma UniTalk rozpatruje niniejszy wniosek w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi w sprawie rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

 1. Dane dotyczące Firmy UniTalk:

UniTalk (U.niTalk OU) reg. nr. 16491218, adres rejestracji: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315,10120